Uppdaterade räntor

Nu har vi gjort en uppdatering av räntorna. Vi har bland annat flyttat upp Freedom Finance till delad förstaplats med Lendo som både nu har en ränta från 3,95%.

24 jan 2013