Vad är ekonomisk hållbarhet

Vad är ekonomisk hållbarhet? Kortfattat är det att skapa en tillväxt utan att man sliter på naturresurser eller människor. Och hur ska vi då uppnå det frågar du? Ja det kanske inte ser helt omöjligt ut på papperet men det är väldigt svårt i praktiken. Annars hade vi förmodligen varit där för länge sedan. Men det vi behöver gå mot är att ersätta varor mot tjänster och att vi återvinner varor i större utsträckning än i dag. Och på ett effektivare sätt. Du kan läsa mina andra tanker om detta på startsidan.

26 aug 2018